Els nostres serveis

Icone-sur-mesure

Identifiquem els béns que s’adeqüen a la vostra recerca i us acompanyem en totes les etapes del procès d’adquisició.

Us acompanyem en cadascuna de les etapes administratives: obtenció del NIE, obertura de compte bancari de no resident, presentació a les institucions financeres i qualsevol altre procediment necessari i previ a l’adquisició de l’actiu.

Ens fem càrrec de:
– Les comprovacions administratives i tècniques de conformitat del bé.
– Les comprovacions estructurals de l’edifici.
– L’anàlisi de la situació de la copropietat.
– La preparació dels actes davant Notari.
– L’acompanyament durant la signatura de l’escriptura o acte de cessió.

Un cop la compravenda s’ha elevat a públic davant Notari:
Seguiment de la inscripció al registre, cadastre i compliment dels deures i obligacions de pagament de drets i taxes.

Villa

Ens encarreguem de la coordinació dels treballs i obres de reforma. Ja sigui a través d’un dels nostres socis proveïdors o d’una altra societat, us garantim el seguiment de les vostres obres:
– Comprovació del contracte de treball i del respecte de la legislació laboral per part del proveïdor.
– Establiment d’un sistema regular d’informació i report sobre l’estat d’avançament de les obres.
– Seguiment del còmput de les obres.
– Control del respecte del plec de condicions i dels terminis establerts.

A més dels aspectes contractuals i tècnics, el nostre servei comprèn recomanacions, idees sobre el disseny i la distribució del vostre bé per tal que es converteixi en un lloc de vida agradable i atractiu. Valorem el vostre bé per tal que sigui atractiu de cara a la seva comercialització.

Relocation-icon

Ens encarreguem de l’establiment de particulars i d’empreses a Barcelona i la seva regió.

El servei comprèn:
La recerca d’allotjaments o d’oficines, l’organització de les visites, la negociació de les condicions i la validació del contracte. Així mateix, us acompanyem en el moment del liurament de les claus.
La gestió administrativa i l’obtenció dels documents necessaris, com, per exemple, el NIE.
L’obertura de comptes bancaris

Incone-site-metis

Ocupació de llarga durada – superior a tres mesos:
Metis Assets posa el vostre bé al mercat per a la seva comercialització, preselecciona el llogater i es fa càrrec dels aspectes contractuals.

Ocupació de temporada :
Fem el seguiment i som el punt de contacte de l’agència que porta a terme la comercialització i/o de les entrades i sortides dels vostres clients.

El nostre equip es troba en constant relació alhora amb el llogater (ocupació de llarga durada) o amb l’agència (ocupació de temporada) i l’ajuntament. Fem el seguiment dia a dia.
Us representem a les reunions de la comunitat de propietaris.
Ens fem càrrec de les vostres declaracions d’ingressos espanyols així com del pagament de l’IBI.

Què podem fer per vostè?

CONTACTEU-NOS